دوره های آموزشی

Financial Market Courses

من رو بیشتر بشناس!

من امیرحسین احمدی فر فارغ التحصیل برق امیرکبیر در مسیر دانشجویی بودم که با بازارهای مالی آشنا شدم و فهمیدم که از جهت شخصیتی و روحی بسیار این بازارها به من حس خوبی میده.

پا تو این مسیر گذاشتم و خیلیارو که تجربه خوبی از بازارهای مالی نداشتند به درآمد رسوندم.

امیر احمدی فر

آخرین مقالات